Product 0

Retouren en service

Verzenden en Betalen

Verzending gebeurt via POSTNL door Basic by Nature BV.. In uitzonderlijke gevallen, maken wij ook gebruik van andere logistieke dienstverleners.

Verzendkosten

Wij verzenden standaard binnen Nederland. Wanneer u een bestelling buiten Nederland wilt ontvangen neem dan contact met ons op per e-mail info@nonique.nl of telefonisch via +31 (0) 619 36 55 68, dan kunnen wij u de exacte verzendkosten vertellen of u in contact brengen met de NONIQUE wederverkoper in uw land.
Alle pakketten in Nederland worden verstuurd voor € 5,45 ongeacht het gewicht. Wanneer uw bestelling boven de € 35,00 is, zijn de verzendkosten voor onze rekening.

Verzenden naar België

Alle pakketten naar België worden verstuurd voor € 9,00 ongeacht het gewicht. Wanneer uw bestelling boven de € 55,00 is, zijn de verzendkosten voor onze rekening.

Levertijd

De verzending van uw bestelling gebeurt binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Wij verzenden vanzelfsprekend zo snel mogelijk. In het geval je de bestelling na 2 weken nog niet hebt ontvangen raden wij aan contact met onze klantenservice op te nemen.

Onze betaalmogelijkheden

Heel veilig en eenvoudig kun je betalen met iDeal, Overboeking, PayPal en Credit Card. Als je de betaalmogelijkheid Overboeking kiest vermelden we onze IBAN en BIC  zodat je het geld kunt storten. Vergeet bij overschrijven nooit het bestelnummer erbij te vermelden voor een snelle verwerking.

Retouren en service

Als consument heb je het recht om 14 dagen na levering de producten retour te melden en dan ook nog 14 dagen de tijd om ze terug te sturen. Wij verzoeken je om een e-mail te sturen met de melding dat het pakket of product teruggestuurd wordt met informatie welke product(en). De kosten voor het retourneren zijn voor de koper.

Omdat wij onze producten versturen met pakketpost, willen wij het ook per pakketpost teruggestuurd krijgen. De kosten zijn €6,95 binnen Nederland.

Het product kan alleen geretourneerd worden indien het in zo oorspronkelijk mogelijke staat, ongeschonden en indien mogelijk in originele verpakking retour gestuurd wordt. Het product dient dus nog verkoopbaar te zijn en als een product een verzegeling bevat mag deze niet verbroken zijn.

Retour sturen kan naar:

Basic by Nature BV
Schapendrift 8
1272 NA Huizen

Bestelling annuleren

Je kunt je bestelling annuleren door ons een e-mail te sturen. Ook kunnen wij de bestelling annuleren als wij zien dat er met de verzendkosten en betalingswijze iets niet goed is gegaan. Wij zullen je hier ook direct over e-mailen.

Geld terugstorten

Wij wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben ontvangen. Je dient de producten aan ons terug te sturen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons hebt gemaild te willen retourneren. Zodra de producten binnen zijn zullen wij het bedrag zo snel mogelijk terug storten via de betaalmethoden waarmee je hebt betaald. In overleg kan het bedrag ook teruggestort worden op jouw bankrekening, stuur dan jouw IBAN-nummer mee met de e-mail. Stuur je één product terug dan krijg je alleen het product vergoed. Als de gehele bestelling teruggestuurd wordt dan storten wij het hele bedrag terug, de producten EN verzendkosten (mocht je deze betaald hebben).

Privacy Richtlijn

Alle gegevens die aan NONIQUE worden verstrekt, gebruiken wij uitsluitend om uw bestelling te verwerken en te leveren.  NONIQUE behandelt alle gegevens met de uiterste zorg. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden, tenzij dat voor het nakomen van de overeenkomst noodzakelijk is.

Onze interne privacyrichtlijn is in overeenstemming met de Europese Richtlijn Wet Bescherming van Persoonsgegevens.

 

Welke informatie vraagt NONIQUE en hoe wordt die gebruikt?

Als u in onze webwinkel producten aanschaft, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Een factuuradres bestaande uit: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Indien het afleveradres van het factuuradres afwijkt, daarvan eveneens straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer

Na registratie ontvangt u zo snel mogelijk een e-mail met inloggegevens. Uw e-mailadres gebruiken wij daarnaast om, wanneer nodig, contact op te nemen over uw order. Dit geldt ook voor het telefoonnummer.

Indien u vooruitbetaalt, hebben we geen verdere gegevens nodig: met de bovenstaande gegevens kunnen wij uw bestelling behandelen en de voortgang ervan controleren.

 

Belanden uw gegevens in cookies? En wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die wij gebruiken om u tijdens uw bezoek aan onze site te kunnen herkennen als terugkerende bezoeker. Met cookies kunnen wij het gebruik van onze website voor u prettiger laten verlopen. Deze cookies worden alleen tijdens het bezoek aan onze site bewaard op uw harde schijf. Ze nemen een minimale hoeveelheid schijfruimte in. Bovendien bevatten cookies geen persoonsgegevens.

 

Gebruikt NONIQUE mijn gegevens voor andere doeleinden?

NONIQUE stelt uw gegevens nooit ter beschikking aan derden. Wel benutten wij de gegevens voor eigen kennisbevordering. Zoals alle webwinkeliers houden wij voortdurend het aantal bezoekers van de winkel in de gaten. Daarmee doen we regelmatig statistisch onderzoek waarvoor wij klanteninformatie gebruiken. Met dergelijke onderzoeken worden aan de hand van bezoekersdata de website continu verbeterd. U hoeft zich geen zorgen te maken: alle gegevens zijn anoniem gemaakt.

Wilt u gegevens wijzigen of wissen? Dat kan altijd. Via info@nonique.nl of +31 (0)619365568 kunt u eenvoudig uw gegevens door ons laten controleren, aanpassen of verwijderen.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NONIQUE. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van NONIQUE. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  NONIQUE behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door NONIQUE erkend.

 1.4 NONIQUE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 2. Levering

 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal NONIQUE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 2.3 Aan de leveringsplicht van NONIQUE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door NONIQUE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Voor de plaats van aflevering geldt het adres dat de klant afnemer aan NONIQUE heeft opgegeven.

 

3. Prijzen

 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 

4. Zichttermijn / herroepingrecht

 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan NONIQUE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij info@nonique.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt NONIQUE er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, bederfelijke waar of levende have.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

 

5. Gegevensbeheer

 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij NONIQUE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van NONIQUE. NONIQUE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

 5.2 NONIQUE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 5.3 NONIQUE maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

 6.1 NONIQUE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 6.2 De garantietermijn van NONIQUE komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. NONIQUE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan NONIQUE) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Nonique.nl - NONIQUE eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan NONIQUE schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 6.4 Indien klachten van de afnemer door NONIQUE gegrond worden bevonden, zal NONIQUE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van NONIQUE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van NONIQUE - Schoonheid Uit De Bron) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van NONIQUE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van NONIQUE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 6.5 NONIQUE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 6.6 Deze garantie geldt niet indien:

 A) zolang de afnemer jegens NONIQUE in gebreke is;

 B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van NONIQUE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  

7. Aanbiedingen

 7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt NONIQUE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden NONIQUE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 7.4 Aanbiedingen van NONIQUE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 7.5 NONIQUE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 8. Overeenkomst

 8.1 Een overeenkomst tussen NONIQUE en een klant komt tot stand nadat een bestelling door NONIQUE.nl - NONIQUE op haalbaarheid is beoordeeld.

 8.2 NONIQUE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 8.3 Betalingstermijn; zover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt dienen de door de klant verschuldigde bedragen binnen 14 dagen te worden betaald.  Deze termijn vangt aan vanaf het moment dat de opdrachtbevestiging is verstuurd.

 

 9. Afbeeldingen en specificaties

 9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Nonique.nl  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

 10.1 NONIQUE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van NONIQUE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 10.3 Nonique.nl - Schoonheid Uit De Bron, NONIQUE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nonique.nl - Schoonheid Uit De Bron, NONIQUE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 10.4 Indien Nonique.nl - Schoonheid Uit De Bron, NONIQUE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

 11.1 NONIQUE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen, voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 12.1 Eigendom van alle door NONIQUE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij NONIQUE zolang de afnemer de vorderingen van NONIQUE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van NONIQUE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 12.2 De door NONIQUE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan NONIQUE of een door NONIQUE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin NONIQUE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht NONIQUE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan NONIQUE.

 

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen NONIQUE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amersfoort kennis, tenzij NONIQUE er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

NONIQUE wordt exclusief vertegenwoordigd door Basic by Nature B.V. 
NONIQUE is een handelsnaam van Yeauty GmbH